PNL

Adreçat a

  • Persones que desitgin realitzar un procés “d’excel·lència personal” amb PNL: per a enriquir amb nous recursos i estratègies el seu propi autoconeixement cap a la millor versió d’un@, cap a l’assoliment dels seus objectius i l’eficàcia en la comunicació amb l’altre.
  • Professionals que desitgin integrar a la seva vida laboral la PNL com a recurs per acompanyar el procés personal de l’altre. 

Programa  Educatiu:

Nivell: Practitioner

  • Autoconeixement i Comunicació: Introducció històrica. Pressuposicions de la PNL. Mapa i Territori. Calibració o agudesa sensorial. Llenguatge verbal i no verbal. Sintonia i rapport. Tipus de escolta i escolta activa. Sistemes representacionals. Pistes d’accés ocular. Metamodel del llenguatge. El model Virginia Satir. Assertivitat comunicativa.

  • Tècniques d’ajuda: Consideracions sobre el canvi. Recontextualització o resignificació. Metàfores. Generador de nous comportaments. Model Swish. Estratègia de motivació. Anclatjes. Afegint recursos. Reenquadre en 6 passos. Cura ràpida de fòbies. Posicions perceptives. Conflictes interns.

  • Creativitat i excel·lència personal: Adequada formulació d’objectius. Congruència. Cercle d’excel·lència multidimensional. Creativitat Disney. Nivells lògics. Missió i visió 

Pla d’Avaluació

L’avaluació és continua, donat que el mètode té un vessant molt vivencial i els conceptes es van assolint i implementant al llarg de la formació.

Lliurament d’un treball final.

Requisits d’accés

No cal formació prèvia.

Requisits finals

  • Assistència obligatòria. L’AEPNL exigeix que la formació sigui com a mínim de 90h. Com que la nostra formació ofereix més hores disposem d’un petit marge, sempre que l’assistència sigui la mínima exigida. De no ser així no es podrà donar la titulació fins que no es recuperin les hores perdudes en una altra promoció.
  • Complir satisfactòriament el Pla d’Avaluació.

Altres observacions

Reconeixement Oficial

Certificació avalada per AEPNL (Asociación Española de Programación Neurolingüística)

Si després desitges continuïtat ….

  • Master practitioner en  PNL
  • Trainer’s Training amb PNL: Master en Tècniques de Presentació

LLoc de realització

A Vilafranca del Penedès (Barcelona). A 3 min de transport públic.

Sol·licita la gestió de reserva a hotel (si s’escau) 

 

Durada i horari

NIVELL PRACTITIONER

Inici: 1 Març 2024

Horari: Divendres tarda, dissabte i diumenge tot el dia. 

Periodicitat: Mensual.

Durada: 90h lectives

Reserva de plaça

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Contingut relacionat

Cómo consensuar objetivos entre profesional-educando y tener una aventura exitosa en Retroba't

Cómo consensuar objetivos educativos y tener éxito

La Importancia sobre marcar objetivos creo que es compartido por tod@s, aunque algunos se sienten más cómodos con otras palabras. Me parece perfecto que cada uno elija la palabra que le facilite conectar con la idea. Y sí me parece importante, compartir el sentido sobre la palabra “objetivo”.

Translate »